Az Ön bevásárlókosara

0 Termék összérték: 0 Ft
Megrendelés

szinergialogo

leader

Kedves Látogatóink!

 

Szíves figyelmükbe ajánljuk Önök számára a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat honlapján megjelent alábbi cikket.

A cikk az alábbi linken is elérhető:

http://videkihalozat.eu/?p=24213

 

A Szinergia Egyesületnél tett látogatást november hónapban Vanyúr Arnold, az MNVH Baranya megyei területi felelőse.

Az egyesület 2008-ban, a vidékfejlesztés új lehetőségét kínáló közösségi kezdeményezés, a vidék gazdasági fejlesztése érdekében életre hívott programok megvalósulásának elősegítésére alakult, azzal az elsődleges céllal, hogy térségeink további leszakadását megállítsa. Az egyesület a LEADER program megvalósulásakor a Szigetvári és a Szentlőrinci kistérségekben élő emberek kreativitását kamatoztatva, egy-egy térség vagy település kihasználatlan adottságainak feltárását, a helyi kezdeményezésekre létrejövő, a kistérségi fejlesztését együtt megvalósítani kívánó helyi szervezetek, intézmények, önkormányzatok és vállalkozások összefogását ösztönzi.

A Szinergia Egyesület 2009-ben kezdte el szerepének keresését a speciális, térségre jellemző termékek előállításának támogatásában, miután Neiczerné Jaksa Szilvia lett egy tisztújítást követően az elnökük. Klasszikus helyi, közösségi és gazdaságfejlesztési feladataikkal összhangban szerették volna megvalósítani ezirányú elképzeléseiket. Ezzel a hozzáállással tették meg első lépéseiket, kezdetnek egyesületük tagjaival, illetve egyéb érdeklődőkkel közösen, helyi termék munkaértekezleteket tartottak. A találkozók témája a Szinergia Egyesület által kidolgozni kívánt tervek, támogatási lehetőségek bemutatása és az ezzel kapcsolatosan felmerült feladatok egyeztetése volt, továbbá ezeken a megbeszéléseken közös cselekvési terv kidolgozása kezdődött meg.

Ezzel párhuzamosan megtették az első lépéseket a térségi helyi termék előállítók felkutatására és közös adatbázisba gyűjtésére. Ennek érdekében kérdőívek segítségével térképezték fel a helyi termékek előállítóinak körét a Szentlőrinci és a Szigetvári kistérségekben. Az általuk megkérdezett termelők pedig maguk is megjelöltek a térségben élő, számunkra eddig nem ismert helyi termék előállítókat. A kereslet mennyiségi és minőségi oldalainak felméréséhez 180 fogyasztót kérdeztek meg kérdőívek segítségével. A megkérdezettek véleménye nem csak a szűkebb térségen belüli, hanem az 50 km-es körön belüli fogyasztói vélemények piaci jellemzőiről is képet adott. A kérdőívek feldolgozása után helyzetelemzés készült a térségi helyi termékek előállításának és értékesítésének aktuális helyzetéről.

A kezdeti nekirugaszkodás után az időközben látókörükbe került helyi termék előállítókat folyamatosan közvetítették az általuk ismert rendezvényekre. Ez a szervezés folyamatos, minden évben végzett tevékenységük. 2011-ben, 2013-ban, és 2018-ban sikerült LEADER forrásból támogatási pályázatokat kiírniuk, a velük kapcsolatban álló, illetve a térségben működő termék-előállítóknak. Az idei évben az „Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék előállításának támogatása”, továbbá a „Helyi termékek előállításának és piacra jutásának támogatása” című felhívások keretében pályázhatta helyi termék előállítók. Az aktuális Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésekor több, a mikro-térségekből érkezett javaslatokban is összecsengő észrevételt találtak, mely a helyi termék témaköréből érkezett, és amelynek két oldalú megközelítése alakult ki: egyrészt az önkormányzataik jelentős részénél működő mezőgazdasági tevékenységek során előállított zöldséggyümölcs alapanyagok tovább-feldolgozásának igénye, másrészt a térségben élő kézművesek részéről munkájuk, és az általuk előállított termék piacra jutásához rendelt támogatás révén. A térségi termékek feldolgozottság fokának javítása alapvetően gazdasági hatású, ez mellett viszont a térségi hagyományos kézműves értékek megőrzését is jelentheti egyben, tehát egyszerre van gazdaságfejlesztési és kulturális hatása is. A felvetések és tématerületek, beépítésre kerültek HFS- ükbe, és az alapjait szolgáltatták a kiírásra került felhívásoknak.

2009 óta – egy kisebb megszakítástól eltekintve – az egyesületnek folyamatosan van helyi termék referense, mely pozíciót évek óta Ignácz Mária tölt be. Legfőbb feladata a termelőkkel, kézművesekkel való kapcsolattartás, a rendezvényeken való megjelenésük megszervezése (például Szigetvári Zrínyi Napok, Szentlőrinci Gazdanapok, OMÉK, Sziget), az aktuális támogatási lehetőségek ismertetése. Emellett, amennyiben megjelenik igény a térségben előállított termékekre (például ajándékcsomag formájában) szintén ő az, aki ezen megrendeléseket közvetíti a termelők felé, és összegyűjti tőlük a termékeket. Rendszeresen szerveznek szakmai tájékoztató fórumokat a termelőknek, melyeken például tájékoztatást kaphatnak az őket érintő ellenőrzésekről, adózásról, a kistermelői élelmiszertermelés, -előállítás és – értékesítés feltételeiről.

A Szinergia Egyesület működteti a www.helyitermekajanlo.hu oldalt, melyen részletes információk találhatók a térség termelőiről, az aktuális rendezvényekről, a szállás- és vendéglátóhelyekről, a tematikus utakról, látnivalókról.

A helyi termék előállítókat, a kézműveseket igyekeznek turisztikai oldalról is bevonzani, melyben nagy segítséget jelenthet, ha megvalósul a Zrínyi Zöldút elnevezésű projekt. Az akcióterületen, különösen a Dél-Zselici tájegységben magas az ökoturisztikai potenciál, ami egy fontos kitörési pont az elvándorlással, elöregedéssel, magas munkanélküliséggel sújtott falvakban. Szórványosan már most is számos falusi turizmussal foglalkozó vállalkozás kínál szolgáltatásokat, amelyeket programokkal, helytörténeti gyűjteményekkel a turizmusban rejlő lehetőségeket felismerő civil szervezetek és önkormányzatok egészítenek ki. Hiányzik azonban az egységes térségi marketing, program- és szolgáltatás szerkezete. A Zöldút egy olyan közösségfejlesztő módszer, ami ötvözi az ökoturisztika elveit, a gazdaságfejlesztést valamint a helyi értékfeltárást és bemutatást. A módszer terjesztésével és ösztönzésével lehetőséget teremtenek az érdekelt felek számára a sikeres bekapcsolódásra és részvételre az ökoturisztikai szolgáltatások területén. A projekt megvalósításában nagy segítségükre van Hegyi Zsuzsa, és a térség néhány civil szervezete is.

Az egyesület helyi termékeket támogató munkája egyik legfontosabb gazdaságfejlesztési prioritásuk is egyben, ami a helyi mikro- és kisvállalkozások, továbbá turisztikai szolgáltatások fejlesztésével párhuzamosan halad. A helyi termékekkel kapcsolatban végzett munkájuk során, a kezdetektől szoros kapcsolatban dolgoznak a régióban már régóta kézműves érdekképviselettel foglalkozó Kaptár Egyesülettel.

Az elmúlt években végzett tevékenységük alapján kialakult a térségükben egy korábban nem látott „kapcsolati háló”, amelyben az itt előállított termékek széles köre azok előállítója és fogyasztója keresi és fedezi fel egymást, és ahol a kereslet-kínálat szabályai alapján új kézműves generáció nevelődött ki.

Vanyúr Arnold

MNVH Baranya megyei területi felelős

Helyi Termék Ajánló a Facebookon is